Go to Top

Settefisk

Eidesvik Settefisk AS – livskraftig laksesmolt
Eidesvik Settefisk sitt hovedanlegg for smoltproduksjon ligger på sørspissen av Bømlo, i Hordaland fylke. På denne vakre vestlandsøya er Nordsjøen nærmeste nabo i vest. Her har vi konsesjon på 2,5 mill. smolt.
Systematisk arbeid med kvalitetssikring av produksjonen, gode anlegg og god vannkvalitet er nøkkelen til livskraftig og sykdomsfri smolt. Vårt HMS- og kvalitetssikringssystem IK-Aqua sikrer god kontroll på driften. Vi har levert kvalitetssmolt til fornøyde oppdrettere i hele Norge siden starten i 1986.
– Det akter vi å fortsette med.


Vi er Global G.A.P. -sertifisert med registreringsnr.: GGN 4052852474023.