Go to Top

Oppdrett

Innenfor oppdrett driver vi både med produksjon av settefisk og matfisk. Eidesvik Settefisk AS holder til i Eidesvik på Bømlo mens matfiskproduksjonen skjer på våre fire lokaliteter i Ryfylke gjennom selskapet Eidesvik Laks AS.

Til sammen har vi 11 velkvalifiserte og erfarne personer engasjert i vår oppdrettsvirksomhet.
Vi er også engasjert i slakteridrift gjennom Espevær Laks AS.