Go to Top

Om oss

Vi er en gruppe bedrifter som er eid av Magne og Elisabeth Eidesvik og deres sønner. Virksomheten er fordelt på flere områder, men det er fiske som la grunnlaget. Og fiske er også i dag kanskje det viktigste området der vi disponerer flotte redskap i båtene «Elisabeth», «Bømmelfjord» og «Bømmelbas». Men vi har også satset sterkt innen oppdrett og har drevet med dette siden 80-tallet. I dag driver vi et settefiskanlegg på Bømlo og tre matfiskkonsesjoner i Ryfylke.

Vi er medeier og største aksjonær i Espevær Eiendom AS som eier lakseslakteriet i Langevåg på Bømlo. Vi har også eierdeler i slakteridriften, Espevær Laks AS. Vi har ellers investert i diverse anlegg og eiendommer på Bømlo.

Vi har sterkt fokus på effektiv og lønnsom drift. Omsetningen i gruppen var i 2011 ca. 220 mill. Tilsammen er vi ca. 45 ansatte.

Eidesvik Havfiske presentasjonsfilm from Magne Langåker on Vimeo.