Go to Top

Matfisk

Eidesvik Laks har tre matfiskkonsesjoner fordelt på fire lokaliteter i Ryfylke. Totoalt produserer vi 2300 tonn laks på disse konsesjonene. Vi har et sterkt fokus på fiskevelferd og driver kontinuerlig med forbedring av anlegg og utstyr. Miljøvennlig drift er viktig for oss, og dette er årsaken til at vi for noen år siden gikk over fra dieselagregat til ren strømforsyning på alle våre lokaliteter.