Go to Top

Eidesvik Laks er Global GAP sertifisert

Vi er stolte av at vi nå har dette kvalitetstempelet som tilsier at vi har stort fokus på standard og kvalitet!

Vi er veldig fornøyd med at Eidesvik Laks nå er Global GAP sertifisert! Dette er et kvalitetsstempel som tilsier at vi har en produksjon som oppfyller strenge krav til kvalitet, miljøutslipp, fiskevelferd og arbeidernes helse og sikkerhet. Sertifiseringen er også et kvalitetsstempel som er ettertraktet av våre kunder. Dermed er vi GlobalGAP sertifisert både på settefisk og matfisk siden, henholdsvis Eidesvik Settefisk på Langevåg og Eidesvik Laks i Ryfylke.